jakość

wdrożyliśmy i ciągle udoskonalamy wewnętrzny proces zarządzania jakością

dokładamy szczególnych starań w przygotowanie produktu wysokiej jakości stosując nowoczesne metody zarządzania. Potrafimy dostosować się do specyficznych wymagań klienta rozszerzając proces wyceny o dodatkowe zadania

czynnie uczestniczymy w budowie narzędzi zarządzania jakością w środowisku rzeczoznawców, czego przejawem jest artykuł Arkadiusza Janickiego zatytułowany „Zwiększenie jakości operatów – wykorzystajmy sprawdzone standardy” opublikowany w czasopiśmie branżowym „Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw” Nr 1/2019, podejmujący problemy zarządzania jakością procesu wyceny

odpowiadając na potrzeby klientów, oferujemy usługę kompleksową powiększoną o dodatkowe funkcjonalności (np. inwentaryzację nieruchomości, przygotowanie dokumentów administracyjnych czy automatyczną integracje z wewnętrznymi systemami zamawiającego)