oferta

wycena nieruchomości dla następujących celów:

 • sprzedaży, kupna bądź zamiany
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytowej
 • aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • określenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • określenia wysokości opłaty planistycznej
 • rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami kraju (mienie zabużańskie)
 • określenia wysokości odszkodowań
 • ustalenia opłat skarbowo-podatkowych
 • ustalenia podatków od darowizn i spadków
 • ustalenia wysokości ubezpieczenia
 • określenia efektywności inwestycji

wyceny dokonywane są przez rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia nadane przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie Wycen Nieruchomości i Przedsiębiorstw