dokumenty

w zależności od typu nieruchomości poniższe dokumenty są wymagane od zamawiającego do przeprowadzenia wyceny

mieszkanie / lokal (nieruchomość lokalowa)

 • numer księgi wieczystej
 • dokument potwierdzający powierzchnie użytkową lokalu
  • wypis z kartoteki lokali lub
  • dokument inwentaryzacji lokalu
 • rzut poziomy lokalu z powierzchniami pomieszczeń (opcjonalnie)
 • umowa przedwstępna (opcjonalnie)
 • pozwolenie na budowę (dla rynku pierwotnego)
 • kosztorys prac wykończeniowych (opcjonalnie)

lokal spółdzielczy (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)

 • numer księgi wieczystej
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej (zawierające m.in. informacje na temat komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz podstawowe dane na temat lokalu – powierzchnię użytkową, położenie na piętrze, układ funkcjonalny)
 • kopia umowy przedwstępnej (w przypadku podpisania takiej umowy)

dom (nieruchomość gruntowa zabudowana):

 • numer księgi wieczystej
 • aktualny wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź decyzja o warunkach zabudowy
 • aktualny wypis z rejestru gruntów
 • wyrys mapy zasadniczej bądź mapy ewidencyjnej
 • projekt architektoniczno- budowlany (rzuty budynku, specyfikacja materiałów)
 • w przypadku rozbudowy bądź modernizacji – kosztorys budowlany
 • pozwolenie na budowę
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży (opcjonalnie)

działka (nieruchomość gruntowa niezabudowana)

 • numer księgi wieczystej
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • aktualny wypis z rejestru gruntów
 • wyrys mapy zasadniczej bądź mapy ewidencyjnej
 • kopia umowy przedwstępnej (w przypadku jej podpisania)

magazyn / sklep / biuro (nieruchomość użytkowa)

 • numer księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • wyrys mapy zasadniczej bądź mapy ewidencyjnej
 • projekt architektoniczno-budowlany
 • wykazy powierzchni o odmiennej funkcji 
 • wykaz rocznych kosztów utrzymania nieruchomości
 • kopia umowy przedwstępnej (w przypadku jej podpisania)