Arkadiusz Janicki – rzeczoznawca majątkowy

specjalizujemy się w wycenie nieruchomości dla Przedsiębiorstw sektora Prywatnego jak i Publicznego, Agencji Rządowych i Jednostek Samorządu Terytorialnego. Wraz z partnerami oferujemy dodatkowe usługi (np.: wsparcie procesu inwentaryzacji i wyodrębnienia lokalu, realizacja procesu digitalizacji dokumentacji, przygotowanie elektronicznych baz zasobu nieruchomości, planowanie aktywności działań na zarządzanym zasobie)

na terenie województwa Mazowieckiego realizujemy  wyceny dla klientów indywidualnych

 

jakość

wdrożyliśmy i ciągle udoskonalamy wewnętrzny proces zarządzania jakością

dokładamy szczególnych starań w przygotowanie produktu wysokiej jakości stosując nowoczesne metody zarządzania. Potrafimy dostosować się do specyficznych wymagań klienta rozszerzając proces wyceny o dodatkowe zadania

czynnie uczestniczymy w budowie narzędzi zarządzania jakością w środowisku rzeczoznawców, czego przejawem jest artykuł Arkadiusza Janickiego zatytułowany „Zwiększenie jakości operatów – wykorzystajmy sprawdzone standardy” opublikowany w czasopiśmie branżowym „Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw” Nr 1/2019, podejmujący problemy zarządzania jakością procesu wyceny

odpowiadając na potrzeby klientów, oferujemy usługę kompleksową powiększoną o dodatkowe funkcjonalności (np. inwentaryzację nieruchomości, przygotowanie dokumentów administracyjnych czy automatyczną integracje z wewnętrznymi systemami zamawiającego)

jak pracujemy

etapy wyceny indywidualnej

krok 1

uzgadniamy warunki zamówienia (najczęściej telefonicznie bądź mailowo)

 • listę dokumentów niezbędnych w procesie wyceny
 • daty
  • dostarczenia dokumentów od zamawiającego dt. nieruchomości badanej
  • oględzin nieruchomości
  • zakończenia wyceny (dla wybranych lokalizacji możliwe są wyceny ekspresowe, związane jest to z większymi kosztami wyceny)
 • potwierdzamy koszt wyceny

potwierdzamy wzajemnie zakres i parametry zlecenia, przechodzimy do jego realizacji

krok 2

zbieramy i analizujemy dokumenty dotyczące nieruchomości

dokonujemy oględzin badanej nieruchomości

krok 3

przygotowujemy dokument wyceny formalnie nazywany operatem szacunkowym

przekazujemy w uzgodniony sposób wycenę zamawiającemu

dokumenty

w zależności od typu nieruchomości poniższe dokumenty są wymagane od zamawiającego do przeprowadzenia wyceny

mieszkanie / lokal (nieruchomość lokalowa)

 • numer księgi wieczystej
 • dokument potwierdzający powierzchnie użytkową lokalu
  • wypis z kartoteki lokali lub
  • dokument inwentaryzacji lokalu
 • rzut poziomy lokalu z powierzchniami pomieszczeń (opcjonalnie)
 • umowa przedwstępna (opcjonalnie)
 • pozwolenie na budowę (dla rynku pierwotnego)
 • kosztorys prac wykończeniowych (opcjonalnie)

lokal spółdzielczy (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)

 • numer księgi wieczystej
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej (zawierające m.in. informacje na temat komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz podstawowe dane na temat lokalu – powierzchnię użytkową, położenie na piętrze, układ funkcjonalny)
 • kopia umowy przedwstępnej (w przypadku podpisania takiej umowy)

dom (nieruchomość gruntowa zabudowana):

 • numer księgi wieczystej
 • aktualny wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź decyzja o warunkach zabudowy
 • aktualny wypis z rejestru gruntów
 • wyrys mapy zasadniczej bądź mapy ewidencyjnej
 • projekt architektoniczno- budowlany (rzuty budynku, specyfikacja materiałów)
 • w przypadku rozbudowy bądź modernizacji – kosztorys budowlany
 • pozwolenie na budowę
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży (opcjonalnie)

działka (nieruchomość gruntowa niezabudowana)

 • numer księgi wieczystej
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • aktualny wypis z rejestru gruntów
 • wyrys mapy zasadniczej bądź mapy ewidencyjnej
 • kopia umowy przedwstępnej (w przypadku jej podpisania)

magazyn / sklep / biuro (nieruchomość użytkowa)

 • numer księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • wyrys mapy zasadniczej bądź mapy ewidencyjnej
 • projekt architektoniczno-budowlany
 • wykazy powierzchni o odmiennej funkcji 
 • wykaz rocznych kosztów utrzymania nieruchomości
 • kopia umowy przedwstępnej (w przypadku jej podpisania)